0986429323 dvtuan@haiphongford.com.vn

Địa điểm Công ty Cổ phần Ford Hải Phòng

Bản đồ trên Google Map

Chỉ dẫn đường đi cụ thể