0986429323 dvtuan@haiphongford.com.vn

Các dịch vụ của Công ty Cổ phần Ford Hải Phòng

Các dịch vụ

Với nỗ lực không ngừng cải tiến trong mọi lĩnh vực hoạt động, Ford Hải Phòng đã đạt được nhiều giải thưởng:
- Năm 2009 và năm 2010 Hải Phòng Ford đã đạt giải thưởng là Đại lý “Dịch vụ tốt nhất” của Ford Việt Nam;
- Năm 2010 Hải phòng Ford đạt giải 3 Phần thi “ Cố vấn dịch vụ” tại Hội thi tay nghề Ford toàn quốc.