0986429323 dvtuan@haiphongford.com.vn

Công ty Cổ phần Ford Hải Phòng

Công ty Cổ phần Ford Hải Phòng

Công ty Cổ phần Ford Hải Phòng là đại lý uỷ quyền chính thức của Ford Việt Nam được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0200622336 ngày 30 tháng 03 năm 2005, và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25 tháng 07 năm 2005.

Tổng diện tích sử dụng là 3.600 m2, phòng trưng bày rộng 550 m2, khối văn phòng 2 tầng rộng 350 m2 ,Xưởng dịch vụ diện tích 2.710 m2 với hơn 12 khoang sửa chữa, 1 phòng sơn khép kín và 2 phòng sơn nhanh đạt tiêu chuẩn được thiết lập hệ thống khuấy sơn và pha màu hiện đại trong khu vực khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Công ty Cổ phần Ford Hải Phòng
Địa chỉ: Số 4, Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng Số điện thoại: 0986429323
Thành phố: Hải Phòng Fax: 0313668991
Chỉ dẫn đường đi Email: dvtuan@haiphongford.com.vn